about ltech

产品特性:

 • 0~100%全程无频闪,均达到豁免考核级别
 • 内置单片机,可定制调光曲线、通电亮起渐变时间
 • 自动识别0-10V、1-10V输入
 • PWM数字调光,不改变LED显色指数
 • 过温、过压、过载、短路保护
?
产品认证:   CCC   TUV   RCM   CB   CE   ENEC   UL   FCC   KC   EAC  
恒压0/1-10V澳门百老汇4001登录
 • LM-150-12-G1A2
  型        号: LM-150-12-G1A2
  红宝石电容
  认       证: CCC,ENEC,EAC,KC,TUV,RCM,CB,CE,ROHS,Class 2
  调光接口:  0-10V(1-10V/10V PWM/RX), Push DIM
  调光范围: 0~100%,调光深度: 0.1%
  输入电压:  220-240Vac 200-280Vdc
  功率因数:  PF>0.98/230Vac (满载)
  效        率: 92%
  输出电压:  12Vdc
  输出功率: 0~150W
  输出电流:  Max. 12.5A
 • LM-150-24-G1A2
  型        号: LM-150-24-G1A2
  红宝石电容
  认       证: CCC,ENEC,EAC,KC,TUV,RCM,CB,CE,ROHS,Class 2
  调光接口:  0-10V(1-10V/10V PWM/RX), Push DIM
  调光范围: 0~100%,调光深度: 0.1%
  输入电压:  220-240Vac 200-280Vdc
  功率因数:  PF>0.98/230Vac (满载)
  效        率: 93%
  输出电压:  24Vdc
  输出功率: 0~150W
  输出电流:  Max. 6.25A
 • LM-100-24-G1A2
  型        号: LM-100-24-G1A2
  红宝石电容
  认       证: CCC,TUV,RCM,BIS,CB,CE,ROHS
  调光接口:  0-10V(1-10V/10V PWM/RX), Push DIM
  调光范围: 0~100%,调光深度: 0.1%
  输入电压:  220-240Vac
  功率因数:  PF>0.97/230Vac (满载)
  效        率: >93%
  输出电压:  24Vdc
  输出功率: Max. 100W
  输出电流:  Max. 4.17A
 • LM-100-24-G2A2
  型        号: LM-100-24-G2A2
  红宝石电容
  认       证: CCC,TUV,RCM,BIS,CB,CE,ROHS
  调光接口:  0-10V(1-10V/10V PWM/RX) DIM/CCT, Push DIM/CCT
  调光范围: 0~100%,调光深度: 0.1%
  输入电压:  220-240Vac
  功率因数:  PF>0.97/230Vac (满载)
  效        率: >93%
  输出电压:  24Vdc
  输出功率: Max. 100W
  输出电流:  Max. 4.17A
 • LM-75-24-G2A2
  型        号: LM-75-24-G2A2
  红宝石电容
  认       证: CCC,TUV,RCM,BIS,CB,CE,ROHS
  调光接口:  0-10V(1-10V/10V PWM/RX) DIM/CCT, Push DIM/CCT
  调光范围: 0~100%,调光深度: 0.1%
  输入电压:  220-240Vac
  功率因数:  PF>0.97/230Vac (满载)
  效        率: >92%
  输出电压:  24Vdc
  输出功率: Max. 75W
  输出电流:  Max. 3.12A
 • LM-75-12-G2A2
  型        号: LM-75-12-G2A2
  红宝石电容
  认       证: CCC,TUV,RCM,BIS,CB,CE,ROHS
  调光接口:  0-10V(1-10V/10V PWM/RX) DIM/CCT, Push DIM/CCT
  调光范围: 0~100%,调光深度: 0.1%
  输入电压:  220-240Vac
  功率因数:  PF>0.97/230Vac (满载)
  效        率: >91%
  输出电压:  12Vdc
  输出功率: Max. 75W
  输出电流:  Max. 6.25A
 • LM-75-24-G1A2
  型        号: LM-75-24-G1A2
  红宝石电容
  认       证: CCC,TUV,RCM,BIS,CB,CE,ROHS
  调光接口:  0-10V(1-10V/10VPWM/RX), Push Dim
  调光范围: 0~100%,调光深度: 0.1%
  输入电压:  220-240Vac
  功率因数:  PF>0.96/230Vac , PF>0.95/277Vac (满载)
  效        率: >91%
  输出电压:  24Vdc
  输出功率: Max. 75W
  输出电流:  Max. 3.12A
 • LM-75-12-G1A2
  型        号: LM-75-12-G1A2
  红宝石电容
  认       证: CCC,TUV,RCM,BIS,CB,CE,ROHS
  调光接口:  0-10V(1-10V/10VPWM/RX), Push Dim
  调光范围: 0~100%,调光深度: 0.1%
  输入电压:  LM-75-12-G1A2
  功率因数:  PF>0.96/230Vac , PF>0.95/277Vac (满载)
  效        率: >91%
  输出电压:  12Vdc
  输出功率: 0~75W
  输出电流:  Max. 6.25A
 • AD-36-24-F1P1
  型        号: AD-36-24-F1P1
  认       证: CE,ROHS
  调光接口:  0-10V 1-10V 10VPWM  OR PUSH DIM
  调光范围: 0-100% LED<0.1%启动
  输入电压:  100-240VAC
  效        率: >85%
  输出电压:  24VDC
  输出功率: 36W
  输出电流:  1.5A
 • AD-36-12-F1P1
  型        号: AD-36-12-F1P1
  认       证: CE,ROHS
  调光接口:  0-10V 1-10V 10VPWM  OR PUSH DIM
  调光范围: 0-100% LED<0.1%启动
  输入电压:  100-240VAC
  效        率: >85%
  输出电压:  12VDC
  输出功率: 36W
  输出电流:  3A
 • ?
  XML 地图 | Sitemap 地图